Wikmani.ee e-poe müügitingimused erakliendile

Seisuga 01.aprill 2023

 1. MÜÜGITINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
  • Wikmani e-pood – internetiaadressil https://www.wikmani.ee tegutsev e-pood
  • Müügitingimused – käesolevad Wikmani.ee e-poe müügitingimused
  • Klient – isik, kes ostab Wikmani.ee e-poest Tooteid
  • Müüja – Wikmani LT OÜ, reg. kood 11554492, asukoht Kadaka tee 70a Tallinn, Harju maakond 12618, e-post: tallinn@wikmani.ee
  • Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega
  • Tellimus – Kliendi esitatav ostutellimus Wikmani e-poest
  • Toode – toode (tooted), mida Müüja Wikmani e-poes müüb
 2. ÜLDSÄTTED
  2.1. Müügitingimused kehtivad Wikmani.ee e-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.
  2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Müügitingimustes sätestatuga.
  2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Müügitingimused salvestada ja/või printida.
  2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Müügitingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Müügitingimused internetiaadressil https://www.wikmani.ee
  2.5. Müügitingimused kehtivad kuni uute Müügitingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Müügitingimused.
  2.6. Müügitingimused on koostatud eesti keeles.
  2.7. Wikmani.ee e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: tallinn@wikmani.ee
 3. TOODE JA HIND
  3.1. Wikmani e-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.
  3.2. Toodete hinnad Wikmani.ee e-poes on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  3.3. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Wikmani.ee e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on Toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
  3.4. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu, mis sõltub transpordi piirkonnast. Kaubale on võimalik ka ise järgi tulla.
  3.5. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.
  3.6. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu.
  3.7. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks lihatooted, kala, puu- ja köögivili jne) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.
  3.7.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab Müüja Kliendi poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
  3.7.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Kliendi poolt tasutud, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.
  3.8. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.11.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.
 4. TELLIMUSE ESITAMINE
  4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil esitada Tellimus Wikmani.ee e-poes.
  4.2. Klient saab Wikmani.ee e-poes Tellimusi esitada anonüümse Kliendina.
  4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Mine maksma“.
  4.4. Seejärel tuleb Kliendil sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Müügitingimustega ning privaatsuspoliitikaga.
  4.5. Juhul kui Klient soovib Wikmani.ee e-poe poolt teostatavat kohalevedu, tuleb Kliendil sisestada kohale toimetamise aadress ning valida Tellimuse täitmise aeg (kuupäev ja kellaaeg).
  4.6. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.
  4.7. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.
  4.8. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
  4.9. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel.
  4.10. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.
  4.11. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.
  4.12. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
  4.13. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast.
 5. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED
  5.1. Tellimuse eest saab tasuda Wikmani.ee e-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
  5.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Müügitingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.
 6. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE JA ÜLEANDMINE
  6.1. Tellimust on võimalik kätte saada Wikmani LT OÜ, Kadaka tee 70a, Tallinn, 12618 või Tellimus saadetakse kliendi poolt määratud aadressile kulleriga (kullerteenus Tallinna piires ning Tallinna lähiümbruses)
  6.2. Tellimuse kättesaamine kontoris
  6.2.1. Väljastuspunktis toimub toodete väljastamine E-N 9.00-16.00 R 9.00-14.00
  6.2.2. Riiklikel pühadel toodete väljastamist ei toimu.
  6.2.3. Tellimus väljastatakse telefoninumbri alusel
  6.2.4. Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud enda kätte unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.
  6.2.5. Müüja hoiab Tellimust 24 tundi. Kui Klient ei tule 24 tunni möödudes Tellimusele järele, siis loetakse Klient Tellimusest loobunuks ning Müüja tagastab Kliendile tellimuse maksumuse 7 päeva jooksul. Millest arvatakse maha komplekteerimise ja hoiustuskulud.
  6.3.5. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või meilitsi. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kätte toimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.
  6.3.6. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest.
  6.3.7. Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kätte toimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud märkima kulleri kätte jäävale saatelehele ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.
  6.3.8. Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus Toodetest või osast neist loobuda. Kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Tellimusest täielikul loobumisel ja/või juhul, kui osalise loobumise tulemusel jääb Tellimuse maksumus alla tasuta tarne miinimumpiiri, on Müüjal õigus Kliendile tagastatavast Tellimuse maksumusest kinni pidada kohaletoimetamise tasu vastavalt tarnepiirkonnale. Tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Tagastamisele kuuluv Tellimuse maksumus, millest on maha arvatud kohaletoimetamise tasu, tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tagastamise aluseks oleva saatelehe allkirjastamisest.
 7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE
  7.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks Lepingust taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav Wikmani.ee e-poe keskkonnas https://www.wikmani.ee.ee). Taganemise avalduse saab täita ka Wikmani LT OÜ OÜ kontoris Kadaka tee 70a, Tallinn, 12618.
  7.2.Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.
  7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.
  7.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VõS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:
  7.4.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh. kõik jahutatud ja külmutatud Tooted, st. märgistusega „Kõlblik kuni …“ Tooted);
  7.4.2. sellise asja üleandmisel, mille kasutustähtaeg on möödas;
  7.4.3. muude VõS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel.
  7.5. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.
  7.6. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohale toimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.
 8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
  8.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.
  8.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).
  8.3. Klient kohustub Müüjat teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 3 päeva jooksul selle avastamisest, st. esitama pretensiooni.
  8.4. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: tallinn@wikmani.ee.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
  8.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee
  8.7. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.
 9. VASTUTUS
  9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Müügitingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  9.2. Klient vastutab Wikmani.ee e-poes Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.
 10. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED
  10.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.
  10.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti.